Tallers “Creació d’una empresa sobre un producte o servei”

El  dilluns dia 9 d’octubre engeguem el Tallers d’emprenedoria per joves de primer de batxillerat dels IES Joanot Martorell  i l’Ateneu Instructiu.

El programa d’aquests tallers abordarà el desenvolupament de la capacitat emprenedora i com entrenar el rendiment mental per l’eficàcia del projecte emprenedor​, ​a la seva primera part.

La segona part del programa està orientat al desenvolupament de projectes empresarials​ proposats per l’alumnat mitjançant el qual crearan un producte o servei i estudiaran la seva viabilitat.

En aquesta part es desenvoluparan 11 temes entre els quals tècniques creatives, pla de promoció personal i entrenament en tècniques de venda.

En una  recent trobada informal amb professors d’ensenyament mitja, es varen tractar els nous reptes educatius que planteja la societat tecnologia que s’està construint i quin ha de ser l’entramat pedagògic i de continguts   més adients per a ajudar als alumnes a fer una evolució amb possibilitats d’èxit. No oblidem que la productivitat d’un país i la capacitat competitiva de la seva ma d’obra,  rau en una educació potent i nosaltres en valoració pròdig  tot i que estem millorant, ens situem encara en el nivell de que parlem, per sota de la mitja de la zona de la OCDE.

Les conclusions varen ser que no es pot treballar aquest futur amb actuacions inspirades en el present, ni tan sols en l’immediat futur. La visió de canvi  ha d’estar en las retina dels educadors, del professorat, un canvi que exigirà comportaments  adaptatius  constants  per part dels  que integraran aquest nou mon que son els alumnes que ara s’estan formant.

L’acció educativa, a més de l’àmbit del saber, de l’adquisició coneixements diversos, ha de programar ara més que mai, temps no marginal per a entrenar  habilitats i competències necessàries  pel futur, treballar actituds i valors, desenvolupar el talent creatiu l’esperit emprenedor i enfortir el camp emocional per a gestionar l’error i el fracàs, que seran freqüents en les noves dinàmiques de canvi constants,  des d’una òptica d’aprenentatge, i  no d’afebliment de l’autoestima.

Nosaltres des de l’Aula Actual en els Instituts amb els que col·laborem des de fa 9 anys, centres amb un professorat de mentalitat oberta,  innovadors I motivats en fer aliances externes que enriqueixin la diversitat de criteris per els alumnes i  eixamplin la seva capacitat de pensar, donem suport en aquest àmbit que acabo d’esmentar,  amb uns tallers pràctics que incideixen en aquesta àrea d’actuació educativa.

Un dels tallers molt pràctics que desenvolupem l’anomenem fent camí cap a un nou mon”. Port ser un dels referents   per  fer rèpliques  similars en altres  llocs perquè desperta molt interès en els alumnes.

L’objectiu es ajudar-los a visualitzar i prendre consciència de com els pot afectà els  ritmes ràpids de canvi  que encara no han pogut experimentar  però que formaran part del seu futur. Una  associació d’aquests nous horitzons  la poden fer amb pensant a un partit de futbol molt competitiu que exigeix canvis freqüents de posicionament i de rol de joc dintre cal camp.  Això només ho saben fer els bons i ben entrenats. I això, sense alternatives, és el que hauran de fer en el futur els professionals en el mon del treball. A més  també hauran de fer canvis sovint d’equip i tenir un bon recorregut curricular. Els hem de capacitar per que  es  sàpiguen moure en un context d’aquestes característiques.

Centrem els primer temps del taller en un reforçament de l’autoestima, en la descoberta dels seus  punts forts, alguns sovint no ben conscienciats, i per tant poc estimulats.

A continuació  els ajudem a destruir prejudicis i falsa lògica fruit de deduccions inconscients equivocades que donen peu a  la  indefensió apresa segons els postulats de la física quàntica i que limiten extraordinàriament la capacitat d’atreviment que serà un valor en alça en el nou mon en el que els recursos envelliran rapit.

Ajudem també a enfortir el seu bagatge emocional perquè les emocions jugaran un paper decisiu en la reestructuració personal constant que hauran d’afrontar. Les emocions regulen  la força positiva o negativa  dels sentiments i els significats interns positiu d’aquests tenen molt a veure en el rendiment mental global. Son  a l’hora, un recurs necessari per a capacitar-se per l’autoaprenentatge permanent que serà un altre ingredient necessari donada la velocitat exponencial de canvis  que es preveu. Una derivada per la que també els entrenem es en saber desaprendre allò que va quedant substituït per millors recursos que inspiren millors practiques. Ells ho constaten en les aplicacions dels mòbils. Tota aquesta reconstrucció constant requerirà aprendre a treballar cooperativa i complementàriament en equip I també aquesta capacitat exigeix un  treball emocional  que  desenvolupem amb ells.

Una bona interacció dels membres d’un grup, el suport mutu que es poden donar, amplifica el rendiment  que podrien tenir cada un d’ells en una activitat aïllada individual

En aquest pla d’experimentacions pedagògiques innovadores que anem incorporant constantment al nostre programa educatiu,  volem destacar un equip de Viladecans, recentment incorporats a Aula Actual, que fa un treball excel·lents a primària  amb pares i professors,  entrenant els nens en  la construcció i us dels ordinadors ampliant-ho  amb  una formació en  aplicacions informàtiques  diverses d’interès per a  ells.

Els hi donem la benvinguda.

Jordi Balcells Gene, psicòleg i pedagog.

Formació de dinamitzadors/es tallers desenvolupament mental

Aquests quince dies passats el grup de monitors/es i voluntàris/es per dinamitzar els Tallers de la gent gran que han programat les quatre A.VV. de Terrassa col·laboradores de l’Aula Actual, han participat en una cursa de formació per capacitar-se per la funció que iniciaran properament, a partir de la 2a quinzena d’octubre.1622114_10151903812266333_1970300063_n
El curs, l’ha impartit el Director de l’Aula Actual, psicòleg i pedagog, que ja compta amb una experiència de bon funcionament d’aquests tallers en el Baix Llobregat des de fa 7 anys amb unes monitores altament eficients.
L’equip ha posat de manifest un nivell destacat de qualitat tècnica i humana, amb un compromís fortament assumit per liderar aquesta experiència que preveiem de gran projecció.
La formació ha consistit en una reflexió analítica sobre les bases psicopedagògiques que cal tenir en compte per treballar amb, eficàcia i tacte, els materials que estan previstos per aquests tallers i que tenen per finalitat potenciar capacitats com la memòria, el raonament lògic per interpretar fets i situacions de la seva realitat i saber decidir amb més qualitat, el llenguatge, la creativitat i la coordinació psicomotriu.
També enriquint la seva comunicació i la bona relació amb altres persones. Els President de les A.VV. implicades, que han assistit també a les sessions, han quedat molt impressionats per les actituds que han posat de manifest les monitors/es esmentades que han seguit amb atenció i molt interès el desenvolupament del temari.
Pensem que aquest grup que anirà guanyant experiència en la creació d’un treball humà eficient de desenvolupament, generador de valor afegit per les persones dels nostres barris, es convertirà en un bon referent que crearà solera i animarà a altres A.VV. a sumar-se a aquesta iniciativa.
Pensem també que aquest és l’embrió d’un gran projecte de ciutat al voltant dels barris i les persones que inclourà altres actors i altres col·lectius, per exemple, la gent jove.