Impactes de la incompetència educativa

Les vacances nadalenques, el reinici del curs escolar, són bons moments per a fer una mirada analítica sobre  els processos educatius que es viuen a l’escola.

Aquesta reflexió  voldria fer-la, essencialment, sobre  l’educació primària,  ja que, com diu el neuro-científic Joaquim Fusté, és en aquesta etapa quan es creen les estructures mentals bàsiques que orientaran el desenvolupament ple de la nostra capacitat de pensar i de decidir.

En aquest sentit esdevé  preocupant el que també constata la Dra. Anna Sans, neuròloga infantil, especialitzada en l’anàlisi de trastorns d’aprenentatge. Ella, esmenta que cada dia veu nens afectats per alguna dificultat d’aprenentatge que segons ella,  no s’estan atenent adequadament a l’escola. El 25 % d’alumnes afronten algun d’aquests  trastorns.

Això preocupa perquè aquests nens esdevindran un dia joves i adults, I com afrontaran el seu projecte de vida? Com encararan  els reptes d’una societat altament competitiva  si els acompanya  una inadaptació permanent que ningú els ha ajudat a superar o a compensar?. Cal l’escola inclusiva a Catalunya.

I hi ha un altre greu problema que s’incrementa en % cada any i que és crític per  construir una bona identitat personal i  un projecte de vida positiu,  i que,  en massa casos tampoc té  una bona gestió pedagògica. Em refereixo als problemes d’assetjament escolar, que ja es fa present en nens dels primers cursos de primària.

Aquest és un problema  que genera molta ansietat,  que sovint se somatitza, que els nens o nenes afectats el viuen impotents per a fer-hi front i  si ningú ho intenta resoldre, si ningú neutralitza els impactes que els afebleixen, si no hi ha un bon educador competent que obre un vincle  acollidor i càlid,  que sap crear situacions i experiències  que ajuden a emergir els punts de valor, ofegats per l’assetjament i  els fa públics amb decisió i mira de  reforçar-los amb la seva orientació i  encoratjament, si no es produeixen aquestes dinàmiques   educatives, els alumnes que en són víctimas queden col·lapsats i amb poca capacitat d’aprenentatge.

Cal tenir molt en compte en aquest procés d’encarament  del problema  la dimensió emocional que hi intervé.

Ens diu Enry Wallon, un estudiós francès de la intel·ligència humana, que la formació del pensament  (diguem-ne intel·ligència), exigeix  necessàriament la contribució de les emocions i aquestes es desenvolupen  mitjançant  la interacció amb els altres. Com pot doncs enfortir la salut emocional  i per tant la capacitat cognitiva un nen que està afectat per  una relació que el minimitza, que el desqualifica?. Aquí també es donen actuacions incompetents per part de determinats mestres. Segurament perquè no s’han capacitar per a gestionar aquest tipus de conflictes, no demanen consell a experts  i actuen subjectivament des de la ignorància tècnica i pedagògica. Són els peons rutinaris del sistema educatiu, antiquat que encara  tenim i mereixen targeta roja directa pel mal que fan amb les seves actuacions incompetents.

Buscant un enfocament saludable, no hem d’oblidar, com ja hem assenyalat, que en aquesta etapa bàsica, és important la connexió emocional que els mestres creen. Si l’alumne amb dificultats, capta que se sent ajudat pel seu professor o professora, la seva capacitat de resposta es multiplica, el seu potencial d’aprenentatge flueix  amb força, i molts fracassos que es produeixen per manca d’aquest context poden desaparèixer o perdre força.

Alguna experiència que ha donat certs bons resultats ha estat la creació de “nens tutors”. Són alumnes de 2/3 cursos superiors que fan un acompanyament de suport a alumnes de nivells inferiors. En el context que ens ocupa, es tracta de posar com a “tutor” del nen assetjat a un noi amb una  personalitat de cert lideratge, capaç de fer intervencions positives, degudament orientat, davant situacions-problemàtiques d’aquesta índole. Això fa que  la “víctima” dels menyspreus, se senti menys vulnerable davant de l’assetjador i es poden produir reaccions de desactivació dels comportaments d’assetjament.

Una altra pot ser convertir  els actes d’aquest tipus com matèria de debat a classe, analitzant els factors que  els activen i desqualificant  radicalment com una covardia encoberta d’un aparent poder, tota  iniciativa de fer mal a un company.

Valorar en canvi com un indicador de fortalesa mental, la bona camaraderia, i el bon clima global a classe.

També es podrien fer  una mena “d’olimpíades” de la relació constructiva valorant la companyonia, l’ajut i la cooperació, i penalitzant l’agressivitat contra un altre dins i fora de classe.

També l’assetjador necessita suport. És un noi amb problemes i amb un fals concepte del qual significa ser líder i valent. Aquest ha de prendre consciència de la feblesa inconscient que projecta amb la seva provocació agressiva. Algú l’ha de conscienciar que la seva acció el portarà a ser penalitzat, quan sigui més gran per la majoria d’altres persones que no voldran compartir amistat amb un noi agressiu que basa les seves qualitats a destruir a altres. Només el vindran els febles que se situaran sota d’ell, però en realitat estarà sol. En el món del treball acabarà sent, si no canvia, una persona amb dificultats de relació, i la relació en el món de l’empresa és vital.

En tot aquest escenari d’actuacions conflictives, no podem   oblidar el paper transcendental dels pares i de l’entorn familiar d’uns i altres. Ells són  l’altre pal de paller. Segurament necessitaran orientacions i també hauran de modificar certs tipus de relació amb els seus fills implicats en el tema per ajudar-los a superar el tràngol i la  mala percepció del que suposa ser fort.

En definitiva i tornant a centrar-nos en l’àmbit escolar, qui no recorda aquell professor/a de primària que ens va fer sentir feliços, que ens va ajudar a resoldre alguna dificultat, que ens va valorar i encoratjar, que ens va reconèixer com a nens de valor malgrat algunes deficiències?

Afortunats els nens que es troben amb aquests professors  amb majúscula.

Jordi Balcells. Pedagog i psicòleg.

Curso: Emprenedoría comercial

Sesión: Conceptos contables, control y gestión.

Hablar de números, gestión administrativa, controles, etc., es la parte  aburrida y pesada en general en cualquier curso o formación, y más cuando estamos en una formación de éstas características, personas emprendedoras  y motivadas que quieren vender y abrirse un camino profesional dentro del competitivo mundo comercial.

No obstante poder leer la cuenta de pérdidas y ganancias, la estructura del balance y sacar conclusiones. Elaborar un presupuesto de lo que vendo, conocer mis costes, aplicar los márgenes necesarios para la viabilidad de mi negocio, comparar la evolución del mismo en el tiempo y compararla con datos del sector, son cuestiones fundamentales en la empresa de hoy.

La diferente visión administrativa en función de si soy un comercial por cuenta propia (trabajador autónomo) o por cuenta ajena. El diferente planteamiento también en función de forma jurídica que tenga el negocio, cómo lo comercializo y el tipo de producto, también son elementos que valoramos en esta sesión.

Insisto en que no ha pretendido ser una sesión densa ni en el que se trataran las cosas en profundidad, pero sí que nos haga conocedores de la importancia de ir adquiriendo  esta cultura económico-financiera y ampliarla en el futuro.

Como formador, es importante ver la conexión con las personas que te escuchan y aquí tengo que agradecer la reactividad de los asistentes, tanto  por las preguntas planteadas como por su implicación en los trabajos en grupo que planteamos en la sesión.

Alfredo Vela Oliván, Vicepresident en iesMed, SCEL

Fecha de la sesión: 30 de noviembre de 2017

Tots podem ser emprenedors?

L’activitat més intensa i de més amplitud des de l’Aula, la centrem en l’àmbit de l’ensenyament mitjà, concretament en l’últim curs de l’ESO i preferentment en els cursos de batxillerat i en la Formació Professional superior.

Com a objectius pedagògics, intentem sensibilitzar als alumnes cap a una mentalitat emprenedora i creativa, orientada a conscienciar i estimular una actitud permanent de creixement mental i emocional. Ho fem mitjançant el desenvolupament d’exercicis i casos pràctics associats a la informació socioeconòmica i en alguns factors bàsics que s’entreveu com a rellevants en el possible horitzó de futur.

Cooperem amb el treball dels professors amb unitats didàctiques sobre els temes següents:

Associem la informació de cada tema amb exercicis i casos concrets que sempre inclouen pràctiques creatives, experimentació i treballs cooperatius en grup amb l’objectiu de mentalitzar en el valor de complementació de capacitats i d’idees, que aquesta dinàmica aporta i que potencien alhora els aprenentatges individuals.

Aquí us deixem alguns exemples del treball amb tres Instituts de l’àrea metrolitana de Barcelona:

 

 

Impacte 2017 de la xarxa de l’Aula Actual

Trabajamos para mejorar  la calidad de vida de los que nos rodean y en su entorno.

Creamos recursos de formación, culturales, educativos para ir ampliando una red de colaboración que consiga convertir las dificultades en oportunidades.

Aquí  en este targetón aparecen las iniciativas emprendidas durante este año 2017, desde la ilusión de encontrar soluciones a situaciones delicadas de colectivos vulnerables.

No os las perdais¡¡¡¡