Volveremos con buenas noticias

Se acaban las vacaciones de Julio y comienzan para otros/as las de Agosto.

Nosotros para Septiembre volveremos con nuevos proyectos que nos llenan de alegría para seguir creciendo.

Tendrás actividades para participar, te asesoramos y además ponemos a tu disposición:

  • – Talleres de soporte escolar
  • – Formación sobre competencias profesionales y cultura emprendedora.
  • – Soporte para la ocupabilidad: Curso “Desarrollo de las nuevas competencias para la venta”.
  • – Talleres para la activación de las personas mayores.
  • – Conferencias sobre salud y calidad de vida

 

Mantendremos lo iniciado pero mejorado.

Entre tanto podrás ver en la web aula-actual.cat, desde cualquier lugar, todos los planes que tenemos.

Puedes volver a ver  los vídeos de las ponencias y actividades del Aula, cuando quieras y como quieras.

Te ofrecemos  manuales y documentos que puedes hacer servir para tus proyectos.

Volveremos con todo listo¡

Aposta pel talent qualificat

Dimecres 19 de juliol, a la seu de la Fundació Agbar, cinc nois i noies,  amb talent destacat i alts rendiments en els estudis de batxillerat, celebraven la concessió d’una beca  de la Fundació Agbar  finançant el seu accés a estudis universitaris  És una iniciativa social d’aposta pel talent que premia a aquells estudiants que han acreditat  puntuacions molt destacades  però que per insuficiència econòmica familiar,  veuen barrat el pas a estudis superiors.

N’hi havia tres més, que ja la gaudien des del curs passat.

Les cares  de tots vuit estaven il·luminades per la il·lusió, projectaven sentiment  de confiança, d’autoestima, de seguretat i d’esperança  cap a un futur de realització personal-professional que probablement  abans  mai havien previst amb tanta força.

Les opcions de carrera  que han escollit són: enginyeries, telecomunicacions, informàtica, física i farmàcia, camps pels quals es preveu recorregut en el futur. Apunten alt en els objectius.

Els acompanyaven els seus familiars, també emocionats.  Se sentien feliços  i sobretot, alliberats de la impotència  de  veure’s impossibilitats de fer front a les despeses universitàries dels seus fills  malgrat estar ben dotats.

Tant el president de la Fundació Agbar, Ángel Simón, com el director general, Eduard Pallejà, destacaren en els seus parlaments  el valor d’aquesta iniciativa d’inversió sobre persones amb un alt potencial, capaços de convertir-se en un valor generador d’aportacions  positives en els seus respectius àmbits d’influència professional i personal.

Hi ha un altre factor de qualitat en aquesta iniciativa a favor de donar portes obertes al talent. No solament es volen fer càrrec dels costos  de la carrera sinó que també han volgut incloure un pla d’acompanyament i suport orientatiu  durant els dos primeres anys de carrera  pera que el procés d’aprenentatge  evolucioni satisfactòriament.

Per a contribuir a aquest objectiu,  fent possible l’èxit,  hi havia una altra  institució,   la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), amb la que també comparteixen un altre interessant iniciativa de cooperació mútua, com es A-Porta.

La CONFAVC, de provada sensibilitat social   i amb mentalitat de contribuir a projectes generadors de valor,  ha acceptat gustosament  participar  en aquesta iniciativa

El seu president,  Jordi Giró, en la seva intervenció, va destacar el valor rellevant i els beneficis que significava  l’aportació  de la Fundació Agbar fent possible la trajectòria universitària dels becaris.

Va  felicitar al grup de joves seleccionat i a les seves  famílies i va expressar la seva satisfacció en col·laborar  des de l’Aula Actual en el procés d’acompanyament de l’itinerari universitari dels becats  per què  la seva respectiva trajectòria  universitària  evolucioni amb qualitat  i garanties. La nostra intervenció té dues fases:

La Primera,  la d’identificar, preseleccionar i  proposar  candidats amb el perfil idoni.

La Segona,  assumir  la funció  d’acompanyar el procés  més crític, els dos  primers anys de carrera, aportant tècniques d’aprenentatge, supervisant  donant suport i avaluant si la dinàmica de rendiment en les diferents assignatures que cursin s’ajusten als seus potencials.

Aquest treball finalitzarà  amb un taller d’entrenament sobre   competències professionals bàsiques  i impuls a l’esperit emprenedor com recursos per guanyar força en la seva  recerca de treball.

Un subproducte derivat d’aquest suport consistirà amb intentar crear entre ells, consciència d’equip orientat a l’alt rendiment, estimulant  sinergies de cooperació  mútua  que els permeti actuar  com un bloc solidari  de complementació de coneixements i capacitats en la seva  trajectòria professional.

El treball  futur combinarà camps diversos de coneixement i es crearan xarxes de cooperació. Caldrà gestionar entorns de complexitat que sobrepassaran els límits d’un tipus de responsabilitat  individual concreta.  Aprendre i desaprendre seran el peatge necessari per a mantenir-se competitius.

Un altre factor rellevant és la responsabilitat  convinguda i  assumida pels becaris,  que en l’últim any de carrera realitzaran un voluntariat de cinquanta hores en l’Institut en què han estudiat, donant  suport  a  alumnes que cursen l’ESO i que tenen dificultats de rendiment. Rebre i donar, una condició. Sense valors humans  estem abocats a la involució social.

Vull destacar finalment una oportuna reflexió del president d’Agbar. Ell comentava, com seria d’interessant i beneficiós pel país  que  altres empreses es volguessin   sumar a aquest tipus d’aportacions,  per donar viabilitat a talents d’alta generació de valor  i   amb risc de baixa evolució per impediments econòmics. A  Catalunya n’hi ha moltes d’empreses amb capacitat per  formar-ne part, cada una al seu nivell de possibilitats.

Si gràcies a aquesta contribució econòmica  s’eixamplés el nombre de joves amb alt talent  i manca de possibilitats d’accedir a estudis superiors amb una alta rendibilitat possible, esdevindrien un factor estratègic de  dotació de potencial a la nostra economia, a la recerca, a la cultura i a la qualitat de convivència, ja que  el retorn per part dels beneficiaris i beneficiaries, és no només en coneixements i en pràctiques professionals, sinó també en responsabilitat i compromís com a ciutadans generant influencies positives i enriquidores.

Avancem cap a un nou paradigma social i econòmic impulsat en bona part per  la fluïdesa tecnològica, que exigirà  processos adaptatius de difícil abast per molta gent. El capital humà ben impregnat de valors serà la força nuclear.

Per això tota inversió en intel·ligència humana és una bona decisió. Sent aquest és el principal compromís de la CONFAVC i de l’Aula Actual.

Jordi Balcells, Director de Aula Actual

Reconstruir la memoria desde los barrios

Deslizamos un hilo conductor entre el Baix Llobregat y la ciudad de Terrassa. En ambos lugares las Asociaciones Vecinales están impulsando los talleres de entrenamiento mental para grupos de personas mayores.

Aula Actual crea espacios de participantes capaces de “ser parte”, no sólo de ser beneficiarios de los talleres, en esta ocasión nos proporcionan el relato de su vida de carencias forzadas durante la época franquista, dejándonos ver lo que todavía supone en nuestros días.

Ponen de relieve sus experiencias, no sólo describen, sino que también proporcionan una imagen del periodo de la dictadura, para hacer posible el intervenir en las expectativas sociales de un mundo mejor.

Esto lo conseguimos acercando al mundo educativo todo el trabajo de estos meses. Nos ayudaremos de este Audiovisual dirigiéndonos a los Centros Educativos para que los adolescentes y jóvenes de hoy dispongan de este material de reflexión, sobre las consecuencias significativas sobre el modelo social actual en nuestro país.

Para reconocerse como parte de la misma historia es fundamental reconstruirla partiendo de los barrios, a través de entrevistas realizadas “desde adentro”, manteniendo una crítica continua y con el objetivo de aprender unos de otros.

En la medida que desarrollamos el proyecto “Barris plens de memòria, recopilando testimonios, filmando, confeccionando un material bien definido, se va generando reconocimiento y contradicciones entre la historia pasada y la que estamos creando: un viaje que conduce a lo que se suponía debería ser.

 

Y ahora pasamos a hacer visible caminos y rutas que se cruzan y entrelazan, a medida que desentrañamos y desplegamos el recorrido de este programa.

El equipo de Aula desea agradecer la colaboración a todos/as que nos han ayudado a hacerlo posible, entidades, instituciones y personas que trabajando en ellas lo han propiciado.

GRACIAS por los recuerdos de la memoria, a ayudarnos a realizar las entrevistas, a construir el dossier, los archivos y difundir a través de las nuevas tecnologías.

Beques “Joves Talents”

Enhorabona als vuit nois i noies becats

Un dels activitats educatives que treballem dins de l’Aula Actual, és l’acord subscrit entre la CONFAVC i la Fundació AGBAR, per participar amb l’atorgació de beques que fa la Fundació a través dels seu programa “Joves Talents”,  per alumnes que, concloent la formació secundària i que per dificultats econòmiques,  veurien bloquejat el seu accés a la formació universitària.

La participació de l’Aula Actual de la CONFAVC consisteix per la selecció d’alumnes amb el perfil idoni dins dels objectius,  l’orientació inicial d’aquests per un bon inici del procés d’aprenentatge , el seguiment tutorial durant els dos primers anys de la carrera que cada beneficiari esculli  i la realització d’un taller d’emprenedoria en les seves diferents opcions, i d’entrenament de competències professionals bàsiques, com a suport per facilitar l’accés al mercat del treball una vegada conclosos satisfactòriament els estudis cursats.

La Fundació CONFAVC ha estat seleccionada per aquesta iniciativa perquè és també una Institució que aplica els seus recursos a donar suport a persones i grups que passen  per situacions de dificultat que els impedeixen  fer front a les seves necessitats i opcions de vida. L’Aula Actual és un dels seus programes d’actuació en l’àmbit de la informació i formació.

Eduard Pallejà, Director F.Agbar

Volem aprofitar aquesta informació per fer un reconeixement de valor al Director de la Fundació AGBAR, expert en àmbits de la Direcció pública, tant a nivell de l’Administració com d’Institucions Universitàries pel seu compromís personal en aquest programa a favor de donar oportunitats al talent.

Iniciatives d’aquest tipus, de fort compromís social i cultural, són una aportació rellevant a favor de fer possible l’aprofitament de la intel·ligència de persones que, per raons purament econòmiques, veurien frustrat l’aprofitament del seu potencial en benefici d’ells mateixos i també de l’àmbit d’influència beneficiaria de les seves aportacions de treball professional.