Talleres de entrenamiento mental para mayores

La mayoría de la población actual tiene una expectativa de vida de ocho o nueve décadas más a las de principios y mediados del siglo XX, y las generaciones futuras puede que más.

Aunque la longevidad es una preciada ambición, el modo en que se vive depende de muchos factores: genéticos, situación socioeconómica, entorno, ….

Alguna adversidad familiar como por ejemplo el enviudamiento o un deterioro de la salud personal son circunstancias que pueden presentarse conjuntamente y que afectan de manera muy negativa. La suma de todos estos handicaps multiplica las posibilidades para la irrupción de la soledad en la vida de las personas, bien de carácter episódico o permanente.

Nuestra aportación en lo más importante es, justamente, dotar de vida a todos estos años conquistados, a través de proporcionar herramientas para que la gente mayor pueda continuar desarrollando su vida de forma autónoma.

Facilitamos estrategias y recursos para prevenir y / o superar situaciones propensas a desarrollar, prematuramente, deterioro en las funciones cognitivas, relacionadas con esta etapa de vida.

Se diseña un programa que contempla tanto aspectos cuantitativos como cualitativos de la dimensión personal, familiar y social, incidiendo en el plano de las emociones, incluyendo la influencia de aspectos sanitarios, hábitos alimenticios y ejercicio físico.

Los resultados de los programas que tenemos en funcionamiento les ayudan a posicionarse y entender la problemática personal y de su entorno, consiguiendo una mayor capacidad de encarar las nuevas realidades ante el paso de los años.

Aula Actual posee una amplia experiencia de 10 años  en la estimulación cognitiva y en el entrenamiento mental de las personas mayores.

Se ha conseguido poner a disposición del público general, a través de la página web del programa www.aula-actual.cat, los materiales que permiten que se pueda transferir la experiencia a otras entidades, centros, o instituciones.

Aquí dejamos un extracto del 2018.

 

Quin nou món estem impulsant?

Hi ha tres àmbits d’influència educativa  per a les generacions en etapa de formació. Ells són els que estan destinats a crear les bases del futur pròxim. Aquests tres pilars que encerclen  i condicionen les vides dels futurs gestors socials i que ara estan amb procés de formació i desenvolupament global, són: La família, l’escola i la societat civil en les seves diverses concrecions.

Avui ens centrarem  en el tercer àmbit, en els impactes que el context social  genera a nens i a pre adolescents,  espectadors  d’unes realitats socials  que els influeixen, moltes vegades, de manera inconscient i per tant sense  prou capacitat de jutjar-les i qüestionar-les.

Són col·lectius amb una capacitat de comprensió inacabada que, escolten i senten opinions dels pares i professors , també de  companys, capten imatges de  la TV , de gran impacte com, per exemple,  les de persones mortes sobre al terra de la Rambla el passat més d’agost. També  hauran vist  els cops de porra a gent gran, alguns sagnant per als impactes que reberen i que anaven associats a expressions d’agressivitat que es desprenien de la manera de pegar. Alhora veuen, grans moviments de masses que protesten. Hauran sentit, segur, que hi ha  gent a la presó  i que són considerats víctimes innocents per uns i delinqüents per altres. Potser nens que comparteixen classe i  barri, que creixen junts i que junts han de construir el futur, heretaran percepcions diferents de molts dels fets actuals. I és lògic que les emocions i els sentiments implicats en els fets, dificultin un bon enteniment i facin costoses les aliances per sumar i obrir horitzons nous.

Potser  ja és l’hora que la societat civil s’aixequi i controli els comportaments de polítics més centrats en defensar la seva quota de poder que crear oportunitats de

diàleg i de superació de confrontacions radicalitzades.

Siguem pedagogs en la projecció d’esperança en un món en el que la discrepància enriqueixi les opcions de desenvolupament en comptes de bloquejar-les.

Volem recuperar aquell document que va fer famós l’UNESCO, fa ja uns quants anys i que definint pautes per un model educatiu obert, parlava de la necessitat que  les ciutats i els grups de poder ens convertissin en actors generadors d’una capacitació més rica i plural, posant èmfasi en aprendre a ser i no solament en aprendre a saber.

A Catalunya  tenim persones amb prou potencial per crear valor i guanyar posicions en un futur molt dinàmic de transformació permanent si som capaços d’entrenar la tolerància i la comprensió social més enllà de posicionaments personals rígids o de blocs enfrontats i sense capacitat de diàleg.

Suggerim reflexionar sobre aquella afirmació que Barak Obama feia a una universitat dels EEUU : “ Allò de bo que tenim dins nostre, és més fort que el que tenim de dolent, el que ens uneix té més força que allò que ens separa”. I afegia: “mireu d’experimentar-ho en les vostres relacions”.

Si ens apartem d’aquests fets i situacions que empobreixen el relat de la societat en la que  participem, podríem aportar realitzacions i factors de valor que acrediten el potencial abans esmentat: recentment, Catalunya ha presentat vuit projectes de recerca en ciència que han estat avaluats entre els millors del  món.

S’ha incrementat en els darrers anys el nombre de persones que dediquen un temps al voluntariat en diferents àmbits de carències socials.

Concretant algunes realitzacions, hem d’esmentar l’aposta de la Fundació Agbar en fer possible que nois i noies amb rendiments intel·lectuals  molt alts en el batxillerat i amb importants carències econòmiques familiars, puguin cursar una carrera universitària.

Aula Actual, un programa d’informació i desenvolupament de la CONFAVC, està desenvolupant activitats amb joves, adults i grans, mitjançant tallers pràctics de desenvolupament de capacitats mentals, en el cas dels joves fent pràctiques de la capacitat emprenedora.

Barcelona ha creat un servei de suport a projectes de joves emprenedors mitjançant l’assessorament de professionals experts en aquest tema per avaluar la qualitat de les potencials inversions.

ESADE, acaba de crear el que anomena “La rambla de la innovació”, amb múltiples recursos tecnològics per emprendre i investigar a mode de laboratori de presa de decisions tecnològiques.

Tenim, per tan, motius per voler treballar en la superació d’aquells impediments i enfrontaments que fan difícil que moltes més iniciatives prosperin. No oblidem que  la població jove espera i es prepara per aprofitar la seva oportunitat.

Donem-los-hi unes bones plataformes de desenvolupament, eliminem barreres que els hi restaran capacitat competitiva, i els permetrà disminuir el gran percentatge d’atur, impulsem des de la societat civil que  les administracions inverteixin, més racionalment en allò que genera més benefici, pressionem perquè s’inverteixi més en I+D+I i estimulem l’esperit emprenedor i la capacitat d’autoaprenentatge per saber-se  adequar a la dinàmica de canvis que s’entreveu en els nous horitzons de futur.

Jordi Balcells, Director de l’Aula Actual.

Memoria de actividades 2017

Un any més, Aula Actual es fa  present en els àmbits geogràfics en els quals opera amb la seva diversitat d’activitats en els camps de la informació-formació.

Any rere any, eixamplem la quantitats de col·lectius que són objecte de les diferents iniciatives que desenvolupem gràcies al creixent nombre de voluntaris/es qualificats que es van integrant al nostre projecte. Els hem d’agrair la seva aportació de coneixements, experiència i valors. Ells/es són el nostre principal actiu operatiu. El reconeixement que reben dels participants en els nostres programes posa de manifest la riquesa del treball que fan.

També hem d’agrair el suport econòmic que fa possible el finançament dels diferents recursos que són necessaris per fer viable Aula Actual. En un món de gran complexitat, de grans reptes, de canvis sorprenents i  ràpids, la possibilitat de posar a l’abast de col·lectius vulnerables, estímuls d’aprenentatge que els mantinguin mentalment actius i allarguen la qualitat de vida i els seus processos d’envelliment positiu.

També, des d’Aula Actual donem suport a grups d’adolescents i joves en fase de creixement i d’inserció en el món del treball, aportant temàtiques que complementen i reforcen els continguts de les assignatures. Es tracta d’unitats didàctiques que pretenen conscienciar i entrenar a aquests col·lectius en les competències professionals bàsiques i  en la mentalitat emprenedora necessària per la seva adaptabilitat a processos de permanent canvi i de transformació del món del treball.

La nostra aportació es va remodelant constantment, d’acord amb la pròpia experiència i en funció de les  últimes recerques en el camp de  la salut mental. També dels nous horitzons que marquen els processos d’aprenentatge que  han de fer viable una bona inserció laboral dels adolescents i joves.

Tanmateix volem destacar, el lideratge positiu de les Associacions  Veïnals que han assumit el projecte d’Aula Actual. També els Casals de la gent gran que ens han demanat suport per poder atendre la demanda dels seus afiliats en les nostres especialitats de servei.

No  podem obviar el nostre reconeixement als Instituts amb els que fa anys mantenim un vincle de cooperació avaluat positivament per ambdues parts i també amb una bona valoració per part dels alumnes que hi participen.

Una iniciativa d’especial riquesa de continguts, és l’acord entre la Fundació Agbar i la Confavc – Aula Actual, orientat a donar suport a  l’aprenentatge universitari de vuit becaris. Són nois i noies amb rendiments  destacats en els seus estudis i amb escassos recursos econòmics per a  poder fer front a les despeses universitàries. Haurien quedat mermats de poder capitalitzar les seves capacitats sense aquesta iniciativa de la Fundació.

En aquest sentit, ens plau fer un reconeixement a l’actitud de rellevància social de Agbar, d’apostar per al talent amb risc involutiu per carències materials. És una contribució destacada en la generació de valor econòmic i humà.

Una iniciativa especialment rellevant d’aquest any 2017, és la recollida d’informació i vivències personals per part de molts participants en els tallers de la tercera edat, que foren testimonis del dramatisme de la guerra civil i de  la  postguerra. Ens va semblar que  formava part  d’una etapa de la nostra història, escrita pels guanyadors i que  per tant, quedaven excloses moltes experiències viscudes, que inhibiren la seva capacitat de creixement de moltes persones i que marcaren uns hàbits socials i polítics a tots els nivells d’aquella època i que, dissortadament, encara tenen projeccions negatives en les realitats actuals.

Es tracta de l’àudio visualBarris Plens de Memòria

De cara al 2018, seguim evolucionant amb més grups i amb nous continguts. Un d’ells és una experiència inter generacional entre un grup d’un taller d’activació  mental i alumnes de l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa, consistent en una  experimentació virtual relacionada amb algunes de les activitats del taller. És un apropament vivencial per part de la gent gran que hi participaran, de les noves configuracions  tecnològiques. Els ajudarà a visualitzar i a prendre consciència de la transformació social que s’està produint de la mà de  les noves tecnologies.

Celebraríem que experiències com les que presentem, fossin replicades en altres àmbits per anar diversificant i eixamplant ingredients de valor als diversos col·lectius que integren la vida social, cultural i  econòmica del nostre país.

Donar vida als anys

Xerrada organitzada per la Associació de Veïns/es de El Pi, a Sant Joan Despí, per donar a conèixer els  continguts dels Tallers d’Entrenament mental que iniciem al mes d’abril al seu barri.

Tractarem sobre els processos bàsics que activen la nostra vida, aportarem suggeriments de coses pràctiques que podem fer per posar experiències de felicitat  a l’abast de la mà, omplir-nos d’energia positiva i intentar endarrerir, en el possible, el deteriorament progressiu de les capacitats mentals.

Tindran lloc tots els dimarts al Casal de Gent Gran Can Maluquer, c/. Rius i Taulet, 4 – Sant Joan Despí.

Esperem que us aprofiteu¡¡¡¡